Edukas Eesti Eitevöte 2020
Teenused

Ehitus- ja tehnilise järelevalve teenus

Ehitiste rekonstrueerimise tehniline järelevalve

Mitmesuguste tööstus- ja tsiviilehitiste remondi tehniline

järelevalveProjekteerimis- ja eelarvedokumentide analüüs ja kontroll

Ehitusekspertiis